Easy Gallery Generator - EGG V2.1

Övningar


1 - Skapa ett album

Starta programmet egg.exe.

Klicka på knappen uppe i verktygsfältet för att skapa ett nytt album.

Välj mappen "mypics" genom att klicka på den, klicka sedan på OK-knappen. (mappen "mypics" hittar du troligast under C:Program/Egg)

När bilderna laddats ska du se 8 småbilder på skärmen.

Öppna ett nytt fönster i webläsaren, annars kanske denna manual försvinner i nästa steg, som är att skapa och titta på det nya albumet.

Klicka på knappen i verktygsfältet för att skapa albumet och titta på det i din webläsare.

När du har tittat färdigt på albumet, stäng webfönstret (med albumet), klicka sedan på knappen i verktygsfältet för att spara albumets inställningar.

Skriv in filnamnet "tutorial1" och klicka på OK för att spara inställningarna.


2 - Ett lite mer avancerat exempel

Starta programmet egg.exe.

Klicka på knappen uppe i verktygsfältet för att skapa ett nytt album.

Välj mappen "mypics" genom att klicka på den, klicka sedan på OK-knappen. (mappen "mypics" hittar du troligast under C:Program/Egg)

När bilderna laddats ska du se 8 småbilder på skärmen.

Klicka en gång på den nedre pilen på i verktygsfältet. Detta ändrar antalet kolumner från 4 till 3. Du kommer då att ha 8 småbilder plus en tom ruta på slutet.

Klicka på den första bilden (en boll). Ordet "Moving" ska visas till vänster på statusfältet längst ner på sidan.

Klicka på den andra bilden (en fågelholk). "Moving" ska försvinna och de två bilderna ska byta plats.

Om du vill kan du flytta på de andra bilderna  - du kan även klicka på den tomma rutan för att flytta den, t ex till mitten av en rad.

Klicka nu på knappen för att ändra från "flytta-runt-läget" till "kort-kommentars-läget". De korta bildkommentarerna är de som visas under småbilderna på albumets förstasida.

Klicka nu på en av småbilderna (men inte på den tomma rutan - rutor utan bilder kan inte ha kommentarer).

En pop-up ruta som visar bilden och den korta och den långa bildkommentaren ska då dyka upp. Du kan skriva över de kommentarerna med vad du vill.

Om du inte vill ändra några andra kommentarer klicka bara på OK. Om du vill ändra kommentarerna till några andra bilder, klicka på "Next" eller "Prev" knapparna - då sparas de kommentar du skrivit och istället laddas nästa/föregående bild med ev kommentarer.

Klicka på knappen för att ändra storleken på småbilderna. En ruta som innehåller en bild på blommar ska då dyka upp.

Du kan nu klicka och dra på markören för att ändra storleken på småbilderna, och/eller klicka på upp/ner pilarna. Klicka på OK när du är nöjd med storleken, rutan försvinner och de 8 småbilderna ska nu ha ändrats till den nya storleken.

Klicka på  knappen för att ändra inställningarna för huvudsidan (den som innehåller småbilderna). En ruta dyker upp.

Klicka på flikarna högst upp för att se vad som kan ändras och testa olika inställningar. Observera att "Background" knappen ändrar bakgrundsfärgen för alla flikar (det kommer alltså att bli samma bakgrundsfärg på alla skapade sidor i albumet).

Klicka på knappen för att ändra inställningarna för bildvisningssidorna. En ruta dyker upp.

Klicka på flikarna högst upp för att ändra färger och storlek. Fortfarande gäller att "Background" knappen ändrar bakgrundsfärgen för alla sidor som skapas.

Öppna ett nytt fönster i webläsaren, annars kanske denna manual försvinner i nästa steg, som är att skapa och titta på det nya albumet.

Klicka på knappen i verktygsfältet för att skapa albumet och titta på det i din webläsare.

När du har tittat färdigt på albumet, stäng webfönstret (med albumet), klicka sedan på knappen i verktygsfältet för att spara albumets inställningar.

Skriv in filnamnet "tutorial2" och klicka på OK för att spara inställningarna.